Veel gestelde vragen

Waarom heb ik nog niets of zo weinig gehoord over warmtepompen in België?

Omdat het systeem tot voor kort redelijk onbekend was bij het grote publiek en de installateurs. De overheid en de netbeheerders promootten daarnaast voornamelijk gas. Momenteel zijn we bezig aan een inhaalbeweging en stijgt de vraag naar warmtepompen. Bovendien worden er nu ook door verschillende instanties (overheid, distributienetbeheerder, enz.) premies en subsidies uitgereikt voor het installeren van warmtepompen. Ten slotte zorgt een nieuwe Europese richtlijn ervoor dat hernieuwbare energiebronnen erkend worden als oplossing in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Europese lidstaten moeten daarom warmtepompen even hard gaan promoten als wind- of zonne-energie. Kan ik ook koelen met een warmtepomp? Ja, met een omkeerbare warmtepomp kan je ook koelen in de zomer.

Hoeveel bespaar ik met een warmtepomp?

Met een warmtepomp kan je het energieverbruik met minstens 30% reduceren in vergleijking met verwarming op gas of stookolie. Ten opzichte van een klassieke elektrische verwarming kan je zelfs tot 75% besparen. Uiteraard hangt de procentuele besparing af van je huidige verwarmingssysteem.

Is er veel onderhoud aan een warmtepomp?

Een warmtepomp heeft erg lage onderhoudskosten. Bij een lucht-water of lucht-lucht warmtepomp moet je er wel voor zorgen dat de aanzuiging gevrijwaard blijft door het verwijderen van stof, bladeren en dergelijke.

Maakt een warmtepomp lawaai?

Vroeger wel, maar tegenwoordig kan het geluid dat een warmtepomp produceert, vergeleken worden met dat van een diepvriezer. Is er een schouw nodig voor een warmtepomp? Een warmtepomp geeft geen verbrandingsgassen af waardoor een schouw overbodig wordt.

Wat betekent "passieve" koeling?

Sommige warmtepompen bieden ook passieve koeling. De warmte die in de winter uit de bodem onttrokken wordt en afgegeven wordt aan de vloerverwarming, wordt dan in de zomer uit de ruimte weggehaald en aan de bodem teruggegeven. De warmtepomp levert hierbij geen arbeid en verbruikt dus geen energie.

Wat betekent COP?

De ‘coefficient of performance’ of COP geeft weer hoeveel van de door de warmtepomp geleverde energie afkomstig is van de opgenomen energie. Bedraagt de COP van een warmtepomp bijvoorbeeld 4,2 dan geeft die 4,2 kW verwarming voor 1 kW gebruikte elektriciteit. Een hogere COP betekent dus een betere energieprestatie van de warmtepomp.

Informatie/Offerte Over Warmtepomp Nodig?