Hoe werkt een warmtepomp?

 

De werking van een warmtepomp is gemakkelijk te verstaan en vergelijkbaar met het principe van een koelkast. Ze absorbeert de warmte uit lucht, water of bodem en brengt deze over naar het verwarmingssysteem.

Een warmtepomp bestaat uit 4 elementen:

• De verdamper
• De compressor
• De condensor
• Het expansieventiel

Warmtepomp onderdeel 1: verdamper

De kosteloze natuurlijke energie wordt opgeslorpt door de eerste warmtewisselaar (verdamper) van de warmtepomp. Deze bevat een koelmiddel (werkvloeistof) dat de warmte van de energiebron al verdampt opneemt. De warmtewisselaar in de warmtepomp zorgt ervoor dat de warmte tussen de bronvloeistof en het koudemiddel wordt uitgewisseld. M.a.w. het koudemiddel onttrekt energie uit de bronvloeistof en gaat op dat moment over in gasvorm. Dit gebeurt op 5 à 10° C.

Warmtepomp onderdeel 2: scroll compressor

De compressor zuigt die damp aan en comprimeert hem. Door het samenpersen verhoogt de warmte van de vloeistof.

Warmtepomp onderdeel 3: condensor

De tweede warmtewisselaar (condensor) brengt de warmte over naar het (hydraulisch) circuit van de verwarming. Hierbij neemt het afgiftesysteem de warmte over en koelt het koudemiddel af. Het gasvormig koudemiddel condenseert terug tot vloeistof.

Warmtepomp onderdeel 4: expansieventiel

De expansieklep zorgt tenslotte voor de ontspanning van het koelmiddel waardoor de cyclus opnieuw kan beginnen.

Lees hier meer over de voordelen van een warmtepomp!

Informatie/Offerte Over Warmtepomp Nodig?