Horizontale warmtepomp vs verticale warmtepomp

De grond warmtepomp is het type warmtepomp die het hoogste rendement oplevert. In tegenstelling tot bijvoorbeeld luchtwarmtepompen, die de buitenlucht als energiebron gebruiken, zal de grond warmtepomp de warmte in de aardbodem als voornaamste energiebron gebruiken. Aangezien de temperatuur van deze aardbodem veel minder bloot staat aan weersomstandigheden, zal de temperatuur van de aardbodem veel minder grillig zijn dan die van de buitenlucht, en dus ook veel constanter.

Indien u kiest voor een grond warmtepomp, dan heeft u de keuze tussen een warmtepomp met verticale captatie (soms ook wel verticale warmtepomp genoemd) en een warmtepomp met horizontale captatie (ook wel horizontale warmtepomp genoemd). Er zijn een aantal factoren die de keuze voor een horizontale warmtepomp of verticale warmtepomp sterk kunnen beïnvloeden. We geven een overzicht.

Beschikbare ruimte

Een eerste factor die een grote rol speelt is de ruimte die u ter beschikking heeft. Heeft u veel ruimte ter beschikking, dan lijkt een horizontale warmtepomp de beste oplossing. Hierbij wordt een horizontaal captatienet een meter onder de grond gestopt. Bij weinig ruimte kiest u best voor een verticale warmtepomp, waarbij u dus in de diepte werkt. Hou er rekening mee dat u putboringen zal moeten uitvoeren, die vaak veel duurder zijn.

Kostprijs

Hiermee komen we meteen bij de volgende factor waarmee rekening gehouden dient te worden, en dat is de prijs. De kostprijs voor putboringen is vaak veel hoger dan het plaatsen van een horizontaal captatienet, aangezien deze laatste veel minder diep in de grond moet liggen. Heeft u dus de mogelijkheid om een horizontale warmtepomp te plaatsen, dan kiest u best deze optie.

Rendement

Tot houdt u natuurlijk ook rekening met het rendement. Wat het rendement van warmtepompen betreft , wordt deze vaak aangeduid met COP. De COP voor een verticale warmtepomp is veel beter dan die van de horizontale warmtepomp. Vandaar ook dat de prijs voor een verticale warmtepomp ook veel hoger ligt. Het is aan u om uit te maken of de hogere prijs ook het hogere rendement van de verticale warmtepomp waard is.

Informatie/Offerte Over Warmtepomp Nodig?