Warmtepomp grond-water


Werking warmtepomp grond-water 

Dit systeem van warmtepomp haalt de warmte uit de grond. Er wordt een ondergronds netwerk van buizen aangelegd waarin een vorstvrij mengsel van water met glycol rondgepompt wordt. Dat mengsel neemt de aanwezige warmte in de grond op, waarna die warmte vervolgens wordt afgegeven aan de warmtepomp met waterkringloop binnen de woning.

Bij het plaatsen van een warmtepomp grond-water hebt u de keuze tussen twee systemen voor het buizennetwerk: met horizontale of verticale bodemwarmtewisselaar

Verticale bodemwarmtewisselaar

Het systeem met verticale boorgaten is bestemd voor plaatsen waar weinig ruimte beschikbaar is. Bij dit systeem worden kunststof slangen aangebracht die aansluiten op de verdamper van de warmtepomp. Het aantal bodemcollectoren is afhankelijk van de bodemgesteldheid en het nodige verwarmingsvermogen. Bij dit verticale systeem moet wel rekening gehouden worden met het type grond: leemachtige grond rendeert beter dan droge zandgrond.

Het systeem met een verticale bodemwarmtewisselaar heeft als voordelen dat je in de winter kan genieten van een hoger rendement. Dit systeem heeft daarnaast weinig plaats nodig en is zo goed als overal toepasbaar. Het systeem is ten slotte gesloten en men kan ook genieten van passieve koeling. De nadelen van dit systeem zijn de vrij hoge investeringskost (door de boringen). De aanwezigheid van glycol vereist bovendien een goede lekdichtheid.

Horizontale bodemwarmtewisselaar

De horizontale bodemcollector bestaat uit een systeem van kunststof slangen die anderhalve meter diep worden aangebracht. Het systeem met horizontale bodemwarmtewisselaar biedt de mogelijkheid tot natuurlijke koeling in de zomer. Het is ook een gesloten systeem en is ook bijna overal toepasbaar. De boringen zijn ten slotte minder duur dan bij een verticale wisselaar. Het nadeel is dat men wel over voldoende grondoppervlakte moet beschikken en dat op die oppervlakte geen beplanting aangebracht mag worden (tenzij gras en struiken met horizontale wortelgroei). De brontemperatuur varieert en daalt in het stookseizoen.

 

Informatie/Offerte Over Warmtepomp Nodig?